gen_76768.1.gif
Home Start Electra Dobermann Electra pedigree Show results Electra career Work/Obedience MH Korning Update Calendar (2011) Calendar (old) CAC/SE UCH Medicine Aktivitet Links facebook Ardens Izumrud Lenis blog Butik da Lenis Banners Photo slideshow Photo gallery Lenis pixbox Lenis YouTube Vetande News 2006/07 Guestbook In memoriam e-mail me

CAC - SE UCH and more...

Champion.gif

Titlar och annat kommer att uppdateras inför 2011.

Länkar är uppdaterade med alla nya utställningsregler 2011, längst ner på sidan.

Nu är det fel adress på länkarna, vilket jag inom kort skall åtgärda.  

 

Certifikat (CAC) 

   

 

 Dobermann

För raser som i förteckningen ovan markerats med utdelas certifikat i brukskonkurrensklass.

 

Bruksklass (bkl)

För raser som i förteckningen ovan markerats med eller O arrangeras bruksklass.

 

Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller

godkänd som draghund (DRH II) eller tjänstehundcertifikat

eller IPO I/BHP I eller SCHH I/VPG I eller BSL 2.

 

Utlandsägd hund som innehar working class certifikat (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

 

 

Svenskt utställningschampionat, SUCh

 

 

dobermann

hovawart

riesenschnauzer

rottweiler

svart terrier

 

a) Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Ett

certifikat ska ha utdelats vid officiell utställning inom SBKs

organisation.

Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.

Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller

tjänstehundcertifikat eller godkänd som draghund (DRH II)

eller IPO I/BHP I med betyget tillfredställande eller SCHH I

/VPG I med betyget tillfredställande eller BSL 3 med betyget

tillfredställande.

 

b) Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två

domare.

Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.

Ett certifikat på SBKs bruksprov eller ett certifikat på dragprov.

 

SUCh, tilläggskrav för utländsk champion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utlandet tilldelas

titeln svensk utställningschampion när hunden erövrat ett certifikat i Sverige efter att hunden

fyllt 24 månader och övriga för rasen angivna krav enligt ovan uppfyllts.

bigsmilie9.gif

 

Nordiskt utställningschampionat, NordUCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

 

Internationellt utställningschampionat, IntUCh

 

boxer

dobermann

hovawart

riesenschnauzer

rottweiler

Två CACIB utdelade i två länder av två domare samt

bruksprovsmerit (se SUCh ovan). Minst ett år och en dag

ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

 

FCI har beslutat om nya regler för Internationellt Championat fr o m 2009-01-01

  • Kravet på  bruksmeriter slopas
  • Fyra  CACIB
  • I tre länder
  • Av tre olika domare

I oktober 2008 var det fortfarande inte klart om man kommer att få tillgodoräkna sig 

tidigare erövrade CACIB retroaktivt.

Enligt Ulf  Uddman (SKK) gäller detta endast Asien och Latinamerika, och ett tillrättaläggande har gjorts på SKKs sida.

 

2010-12-19

Uppdatering kommer att ske med C.I.E och C.I.B Championat med flera.

 

Nya utställningsregler 2011

Utställnings- och championatbestämmelser 2011 (pdf)

Supplement Utställnings- och championatbestämmelserna (2011)

Show regulations (396 kB)  (From 1.10 2011)

Show regulations, booklet (558 kB)

Anvisningar för utställningar som inte stamboksförs (inofficiella),

Regler och anvisningar för ringsekreterare 2011 (pdf)

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler 2011 (pdf)

Bedömningsordning (pdf)

Ny prissättning (pdf) 

 

flagg6.gif