gen_59328.1.gif
Home Start Electra Dobermann Electra pedigree Show results Electra career Work/Obedience MH Korning Update Calendar (2011) Calendar (old) CAC/SE UCH Medicine Aktivitet Links facebook Ardens Izumrud Lenis blog Butik da Lenis Banners Photo slideshow Photo gallery Lenis pixbox Lenis YouTube Vetande News 2006/07 Guestbook In memoriam e-mail me

Mentalbeskrivning hund

smbk_logo.gif


                                                       

                   

MH
 
2006-09-03
 
Märsta Sigtuna BK
Mentalbeskrivare: Agneta Färnefors   
              
 
Electra - Känd mental status, skottfast
(Known mental status, shot proof).
 
16 months and 24 days old when tested.
 
 
                                                            
(Mental description dog in english, at bottom of page)
 

Moment

Betyg

Förklaring

1a Kontakt
hälsning

     5

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller. [Electra hoppade lite, trevlig hund, positivt.]

1b Kontakt
samarbete

     5

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller. [Electra var tyst men glad och hoppig, positivt.]

1c Kontakt
hantering

     3

Accepterar hantering.

2a Lek 1
leklust

     5

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b Lek 1
gripande

     4

Griper direkt med hela munnen.

2c Lek 1
gripande och dragkamp

     5

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a Förföljande

     4

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

     4

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

3b Gripande

     3

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

     3

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

4 Aktivitet

passiv förare 3 min

     3

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.

Enstaka aktivitetshöjningar.

5a Avståndslek

intresse

     2

Kontroll, avbrott förekommer.

5b Avståndslek

hot/aggression

     1

Visar inga hotbeteenden.

5c Avståndslek

nyfikenhet

     2

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

5d Avståndslek

leklust

     4

Griper. Drar emot, men kan släppa och 

ta om. 

5e Avståndslek

samarbete

     3

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

6a Överraskning
rädsla

     1

Stannar inte eller kort stopp.

6b Överraskning
hot/aggression      

       

Visar inga hotbeteenden.

6c Överraskning
nyfikenhet

     2

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

6d Överraskning
kvarstående rädsla

     1    

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e Överraskning
kvarstående intresse

     1    

Visar inget intresse.

7a Ljudkänslighet
rädsla

     2

Hukar sig och stannar.

7b Ljudkänslighet
nyfikenhet

     5

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c Ljudkänslighet
kvarstående rädsla

     1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d Ljudkänslighet
kvarstående intresse

     2

Stannar upp. Luktar på eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

8a Spöken
hot/aggression

     1

Visar inga hotbeteenden.

8b Spöken
kontroll

     5

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. [Electra låg framför helt stilla från första stund, med full kontroll på båda spökena!]

8c Spöken
rädsla

     1

Uppehåller sig framför eller brevid föraren. [Electra låg helt stilla framför!]

8d Spöken
nyfikenhet

     5

Går fram till figuranten utan hjälp.

8e Spöken
kontakttagande med figurant i spökdräkt

     5

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. [Electra ville hoppa och hälsa och var glad.]

9a Lek 2
leklust

     4

Startar snabbt, leker aktivt.

9b Lek 2
gripande

     4 

Griper direkt med hela munnen.

Skott

     1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 

 

                         KÄND MENTAL STATUS

 

 

                        

Jag är mäkta stolt över Electras MH! Hon var otroligt duktig, orädd och trevlig. Hon hade en toppendag och charmade som vanligt många i sin omgivning.
 
Omdömet var att Electra är en mycket trevlig och mycket trygg, orädd, lekfull, aktiv samt glad hund - med full kontroll!  
 
"Den bästa dobermann de har sett".
 
Det var en mycket erfaren testledare som gav det fina omdömet om min pärla.  
 
Domaren tyckte att Electra skulle göra en korning och börja med en bruksgren då hon har sådan målmedvetenhet, kontroll och glädje i det hon gör.
Hon behöver få mental stimulans och använda sitt "spring i benen" till något vettigt.  
 
Electra är helt enkelt en toppen hund! 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
Resultatfördelningsdiagram
 
per 2007-05-03


 Det verkar inte gå att få dessa diagram att stanna kvar på sidan!  
Mycket märkligt...jag skall lösa denna bugg.

 
 
 
 

Mental description dog

MH diagram

Dobermann female, Electra de Galius 

Sweden, 2006-11-12

 

Characteristic value ( Total 1072 tested Dobermann - Sweden )


 

 Test result MH diagram explanation

 Egenskapsvärden - Characteristic value

Beskrivning (Description)  

 Resultat(Result) 

 Medelvärde(Average)

Avvikelse

(Deviation)

Nyfikenhet/Orädsla (Curiosity/Intrepidness) 

 4,4  3,4  1,0

Aggressivitet (Aggressiveness )

 1,0  1,6  -0,6

Socialitet (Socialaty)

 4,3  3,3  1,0

Jaktintresse (Hunting interest)

 3,5  2,8  0,7

Lekfullhet (Playfulness) 

 4,4  3,5  0,9

 

Electra had a very good test result both in total and of all tested females (see below).

One of the best tested Dobermann.  In total 1072 dobermann (males and females) have been tested. 

Characteristic value

(488 tested Dobermann females/of total 1072  - Sweden)

 

Test result MH diagram explanation

Characteristic value (488 females/Electra)

Beskrivning (Description)

Resultat

(Result)

Medelvärde (Average)

 Avvikelse

(Deviation)

 

Nyfikenhet/Orädsla(Curiosity/Intrepidness) 

4,4

3,3

1,1

Aggressivitet (Aggressiveness ) 

1,0

1,6

     -0,6

Socialitet (Socialaty)

4,3

3,2

1,1

Jaktintresse (Hunting interest) 

3,5

2,8

0,7

Lekfullhet (Playfulness) 

4,4

3,4

1,0

 

  Real values

  Per date 2006-11-14


Kod Beskrivning

Resultat/Electra 

Medel Avvikelse
1a Kontakt hälsning

5

3,7 1,3
1b Kontakt samarb.

5

3,1 1,9
1c Kontakt hantering

3

3,0 0,0
2a Lek 1 leklust

5

3,8 1,2
2b Lek 1 gripande

4

3,4 0,6
2c Lek 1 grip/dragk

5

3,4 1,6
3a2 Förföljande

4

3,3 0,7
3b2 Gripande

3

2,6 0,4
4 Aktivitet

3

3,4 -0,4
5a Avst.lek intresse

2

2,9 -0,9
5b Avst.lek hot/aggr

1

1,1 -0,1
5c Avst.lek nyfiken

2

2,7 -0,7
5d Avst.lek leklust

4

2,6 1,4
5e Avst.lek samarb.

3

2,1 0,9
6a Överr. rädsla

1

2,9 -1,9
6b Överr. hot/agg

1

2,9 -0,9
6c Överr. nyfikenhet

2

2,9 -0,9
6d Överr. kv. rädsla

1

1,9 -0,9
6e Överr. kv. intr.

1

1,9 -0,9
7a Ljud rädsla

2

2,7 -0,7
7b Ljud nyfikenhet

5

3,7 1,3
7c Ljud kv. rädsla

1

1,5 -0,5
7d Ljud kv. intresse

2

1,7 0,3
8a Spöken hot/agg

1

2,1 -1,1
8b Spöken kontroll

5

3,6 1,4
8c Spöken rädsla

1

2,6 -1,6
8d Spöken nyfikenhet

5

2,6 2,4
8e Spöken kontakt

5

3,1 1,9
9a Lek 2 leklust

4

3,7 0,3
9b Lek 2 gripande

4

3,3 0,7
10 Skott

1

1,7 -0,7

Samma som ovan utan förklaring men med avvikelse värden.

 

Nya MH-anvisningar 1/4 2011, SBK